044-590 41 10 info@jomisystem.se

Nyhet: JOMI Disinfector

Med 30 års erfarenhet inom desinficering inom lantbruk och industri har JOMI System AB fått ett nytt ben att stå på. Under 2020, i spåren av...

Fördjupat samarbete med Boliden

JOMI Systems samarbete med gruvföretaget Boliden växer sig allt starkare.Parterna har nu enats om att utföra ytterligare ett större...

Här används våra produkter

Krossanläggningar

Vi Jobbar idag mot de flesta gruvor i Sverige men har även varit på malmbåtar i Papa Nya Guinea och gruvor i Portugal. Inget projekt är för stort och inget är för litet.

Industri

Arbetet mot tung industri består av att få ner dam nivåer av olika slag men det kan också vara för att få en kylande effekt i varma miljöer. För att nämna några sorters industrier så kan det vara olika sorters recycling anläggningar, det kan vara växthus för att få kontroll på luftfuktigheten eller att man.

Sågverk

På sågverk finns många olika ställen att nyttja vårt system. För att nämna några så kan det vara så kan det vara allt från att få bort damm från produktionslokaler. Fördelar med att få bort dammet när du ökat fuktigheten är att arbetsmiljön för den anställda kommer bli betydligt mycket bättre samt att med rätt fuktighet kommer ni få en bättre kvalitet på ert virke. 

Värmeverk

Vårt systems funktion skiljer sig mycket från värmeverk till värmeverk. Det kan vara allt från att hålla borta damm från olika lager och mellan transporterna och tippningsställena. Det kan vara en travers med klo som skapar väldigt mycket damm som man behöver få bukt på.

Systemet Jomi disinfector

Desinficeringssystemet fungerar utmärkt inom livsmedelsindustrin. Idealisk även för t.ex. vårdinrättningar, gym, kollektiva färdmedel, transportsektorn, kylanläggningar, toaletter och andra offentliga miljöer.

disinfector